Wat is de voorkeur van de vleermuis?

Elke soort geeft de voorkeur aan een andere soort schuilplaats; de dwergvleermuis verblijft in huizen, terwijl de rosse vleermuis enkel in boomholten slaapt. De meeste soorten, zoals de ingekorven vleermuis, overwinteren in grotachtige plaatsen. Het is vooral voor dit soort schuilplaatsen dat we vleermuizen kunnen helpen.

Waarom vallen vleermuizen aan?

Vleermuizen vallen geen mensen of dieren aan, ze zullen elke aanvaring proberen te vermijden. Ze zijn echter ook niet angstig, wat verklaart waarom ze wel dicht in je buurt durven komen. Vleermuizen zijn hondsdol en brengen ziektes over Er zijn in Nederland slechts twee soorten vleermuizen waarbij bij hoge uitzondering rabiës kan worden

Waarom maken vleermuizen geen geluid?

Vleermuizen maken nauwelijks geluid, stinken niet vanwege hun zeer droge ontlasting en vormen geen plaag, omdat zij vaak verhuizen en slecht één jong per jaar krijgen. Als een grote (kraam)kolonie in een bewoond huis verblijft, kan soms een krabbelend geluid gehoord worden.